JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM - BANGUNAN MEDAN TUANKU

Alamat No Telefon / Fax / Email
301 Medan Tuanku,
Jalan Tuanku Abdul Rahman,
50802 Kuala Lumpur,
Malaysia.
Telefon: 603-2050 8000
Faks: 603-2691 7564
Tingkat 1,
Bahagian Kebajikan
Tel : 03-20508000 / 8038 / 8032
Fax : 03-26946863
Tingkat 2,
Bahagian Dasar
Tel : 03-20508000 / 8021 / 8016
Fax : 03-26917546
Tingkat 2,
Bahagian Kerjaya dan Sosioekonomi
Tel : 03-20508000 / 8028 / 8024 Fax : 03-26917546
Tingkat 3,
Bahagian Khidmat Pengurusan
Tel : 03-20508000 / 8053 / 8012
Fax : 03-26917564