1.  Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari bekerja   dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap

 • Pencen Perkhidmatan
 • Ganjaran Perkhidmatan
 • Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR)
 • Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM)
 • Faedah Hilang Upaya
 • Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan
 • Elaun Pelajaran

2.  Menyemak dan memproses pembayaran Pencen Terbitan kepada orang tanggungan pesara yang meninggal dunia dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.

3.  Memastikan sekurang-kurangnya 85% permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran ATM dan tangunggan yang lengkap diterima diperoses dalam tempoh 21 hari bekerja

 • Sara Hidup
 • Persekolahan
 • Institut Pengajian Tinggi
 • Peralatan Pesakit
 • Bencana/Kecemasan

    4.   Menyelesaikan aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari bekerja