1.       Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap

 • Pencen Perkhidmatan
 • Ganjaran Perkhidmatan
 • Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR)
 • Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM)
 • Faedah Hilang Upaya
 • Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan

2.       Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga ( 3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.

      Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ( ATM )

 • Bantuan Sara Hidup
 • Bantuan Persekolahan
 • Bantuan Institut Pengajian Tinggi
 • Bantuan Peralatan Pesakit
 • Bantuan Bencana/Kecemasan