Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2019

A. JUMLAH TRANSAKSI ATAS TALIAN YANG DISEDIAKAN DI DALAM LAMAN WEB RASMI JHEV

No. Perkhidmatan Dalam Talian Jumlah Transaksi Tahun 2019
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Permohonan Kad Bekas Tentera - - 308 423 - - - - - - - -
2 Aduan Atas Talian 220 194 233 312 - - - - - - - - -
3 Semakan Permohonan Kebajikan 71 163 75 434 198 - - - - - - - -
4 Semakan Penyata Pencen 9772 3064 2849 2216 - - - - - - - - -
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Januari 2018
Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap

 

        6
i. Pencen Perkhidmatan

 

156 100% 0 0%
ii. Ganjaran Perkhidmatan 170 100% 0 0%
iii. Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 257 100% 0 0%
iv.Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 0 100% 0 0%
v. Faedah Hilang Upaya 18 100% 0 0%
vi. Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 19 100% 0 0%
2. Menyemak dan memproses pembayaran Pencen Terbitan kepada orang tanggungan pesara yang meninggal dunia dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 71 100% 0 0% 1
3 Memastikan sekurang-kurangnya 85% permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran ATM dan tanggungan yang lengkap diterima di proses dalam tempoh 21 hari bekerja

 

        5
i. Sara Hidup 99 100% 0 0%  
ii. Persekolahan  46 100% 0 0%  
iii. Institut Pengajian Tinggi 130 100% 0 0%  
iv. Peralatan Pesakit 28 100% 0 0%  
v. Bencana/Kecemasan 4 100% 0 0%  
4 Melaksanakan kursus/latihan sebanyak 20 kali setahun untuk mempertingkatkan dan memantapkan tahap sosioekonomi serta peluang pekerjaan untuk Veteran ATM. 3 100% 0 0% 3
5 Menyelesaikan aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari bekerja 21 100% 0 0% 1