Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2019

A. JUMLAH TRANSAKSI ATAS TALIAN YANG DISEDIAKAN DI DALAM LAMAN WEB RASMI JHEV

No. Perkhidmatan Dalam Talian Jumlah Transaksi Tahun 2019
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Permohonan Kad Bekas Tentera - - 308 423 405 203 266 268 - - - -
2 Aduan Atas Talian 220 194 233 312 212 210 247 186 - - - - -
3 Semakan Permohonan Kebajikan 71 163 75 434 198 467 1286  890 - - - - -
4 Semakan Penyata Pencen 9772 3064 2849 2216 2751 2243 1936 1755 - - - - -
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bulan Januari 2018
Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap

 

        6
i. Pencen Perkhidmatan

 

156 100% 0 0%
ii. Ganjaran Perkhidmatan 170 100% 0 0%
iii. Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 257 100% 0 0%
iv.Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 0 100% 0 0%
v. Faedah Hilang Upaya 18 100% 0 0%
vi. Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 19 100% 0 0%
2. Menyemak dan memproses pembayaran Pencen Terbitan kepada orang tanggungan pesara yang meninggal dunia dalam tempoh 45 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap. 71 100% 0 0% 1
3 Memastikan sekurang-kurangnya 85% permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran ATM dan tanggungan yang lengkap diterima di proses dalam tempoh 21 hari bekerja

 

        5
i. Sara Hidup 99 100% 0 0%  
ii. Persekolahan  46 100% 0 0%  
iii. Institut Pengajian Tinggi 130 100% 0 0%  
iv. Peralatan Pesakit 28 100% 0 0%  
v. Bencana/Kecemasan 4 100% 0 0%  
4 Melaksanakan kursus/latihan sebanyak 20 kali setahun untuk mempertingkatkan dan memantapkan tahap sosioekonomi serta peluang pekerjaan untuk Veteran ATM. 3 100% 0 0% 3
5 Menyelesaikan aduan pelanggan dalam tempoh 7 hari bekerja 21 100% 0 0% 1

Bilangan Pesara dan Penerima Pencen Tahun 2019

 

BULAN

PENCEN PERKHIDMATAN

PENCEN TERBITAN

TIDAK BERPENCEN

JANUARI

100,459 22,537 181,012

FEBRUARI

100,612

22,721 180,982

MAC

100,882

22,905 180,783
APRIL 100,977 22,980 180,860

MEI

101,134

23,037 180,863

JUN

101,063 23,123 180,806
JULAI 101,508 23,185 180,588
OGOS 101,591 23,286 180,321
SEPTEMBER      
OKTOBER      
NOVEMBER      
DISEMBER